For professionelle

Moderne behandling af brystkræft omfatter en række forskellige elementer som operation, kemoterapi, strålebehandling, anti-hormonel behandling, HER-2 rettet behandling og bisfosfonat behandling.

Disse behandlinger har betydet, at stadig flere brystkræftpatienter helbredes. Således er 5-års overlevelsen efter en brystkræft diagnose i dag omkring 85%.

Samtidig er der efterhånden en betydelig dokumentation for, at det at få en kræftdiagnose og blive behandlet for sygdommen kan medføre en række forskellige og ofte belastende senfølger.

Dertil kommer, at hovedparten af brystkræftoverlevere får antihormonel behandling i 5 eller 10 år, og der kan være et betydeligt overlap mellem bivirkninger til denne behandling og senfølger af andre elementer af behandlingen. Det er væsentligt, at man ved den enkelte patient forsøger at skelne mellem disse to årsager, da det vil betyde noget for mulighederne for at mindske problemet, om der er tale om bivirkninger til den aktuelle behandling eller en senfølge.

Nedenfor findes en liste over nogle af de mest almindelige senfølger.

Ved at klikke på det enkelte emne, kan man læse mere om baggrunden for problemet, og hvad der eventuelt kan gøres for at mindske senfølgens betydning for den enkelte kræftoverlever.

Emnerne er organiseret med udgangspunkt i hvilken del af behandlingen, der primært er relateret til den enkelte senfølge.

Ved de enkelte tilstande vil der være links til eventuelle behandlingsforslag og yderligere baggrundslitteratur.