DCCL Centret

DCCL er en del af et større nationalt set-up sponsoreret af Kræftens Bekæmpelse med etablering af flere med etablering af de tre nationale forskningscenter i senfølger efter kræft samlet under Bedre Viden om Senfølger.

DCCL’s infrastruktur

DCCL Centret har etableret en infrastruktur, der er bygget op om en systematisk indsamling af Patient Reported Outcome, PRO-data. Ét af hovedtiltagene har været at udvikle en smartphone-baseret applikation til indsamling af nationale PRO-data om senfølger efter brystkræftbehandling, DCCL Senfølger. Dette har medført udviklingen dels af et tilhørende digitalt klinisk styringsredskab, DCCL Klinikker, dels af en PRO-database, DCCL Database, der kan rumme de indsamlede PRO-data om senfølger efter brystkræft samt kvalitetsdata fra DBCG og andre nationale registre.

Digital håndtering af PRO-data om brystkræftsenfølger

DCCL Senfølger, er et digitalt redskab til registrering af selvrapporterede PRO-data om senfølger efter brystkræft. Appen, DCCL Senfølger, er interaktiv og patienten vil gennem behandlingsforløbet, under opfølgningen og i efterforløbet løbende blive tilsendt spørgeskemaer til besvarelse. Spørgeskemaerne er individuelt tilpasset og relevante på det pågældende tidspunkt i behandlingsforløbet. Samtidig vil patienterne modtage information om deres specifikke helbredsstatus samt råd og vejledning på baggrund af deres besvarelser.

DCCL Kliniker, er et digitalt styrings- og opfølgningsredskab for appen, DCCL Senfølger. Klinikerne kan her tilgå de selvrapporterede PRO-data samt registrere de individuelle behandlingsforløb, således patienten løbende tilsendes spørgeskemaer, der er individuelt tilpasset den behandling og det opfølgningsprogram, den enkelte patient modtager.

DCCL Database, er en database, der rummer de indsamlede PRO-data og samtidig modtager kvalitetsdata fra DBCG-databasen og andre nationale registre.