DCCL Senfølger

DCCL Senfølger er en interaktiv smartphone-baseret applikation (app) til patienter, der er diagnosticeret og behandlet for brystkræft. DCCL Senfølger har til hensigt systematisk at indsamle selvrapporterede patientdata, PRO-data, om patientens symptomer og senfølger gennem hele behandlings- og opfølgningsforløbet.

DCCL Senfølger er en del af et større forskningsprojekt, støttet af Kræftens Bekæmpelse, der har til formål at øge vores viden om senfølger efter brystkræft. 

DCCL Senfølger indebærer online registrering af selvrapporterede patientdata, PRO-data, om symptomer og senfølger efter brystkræft. DCCL Senfølger er en interaktiv smartphone-baseret applikation (app), hvor patienterne gennem deres behandlings- og opfølgningsforløb løbende blive tilsendt spørgeskemaer til besvarelse, der er relevant for den enkelte. Spørgeskemaerne er individuelt tilpasset og patienterne vil modtage personlig feedback afhængig af deres specifikke status og sværhedsgrad af senfølger, der er rapporteret.

Spørgerammen i DCCL Senfølger bygger på validerede spørgeskemaer og er udformet på en måde, så belastningen for den enkelte patient begrænses mest muligt. De specifikke spørgsmål er opdelt i 2 niveauer, og spørgsmål i niveau 2 udløses kun, hvis der angives symptomer, som ønskes uddybet med hensyn til hyppighed og sværhedsgrad. Spørgerammen omfatter sociodemografiske data, sundhedsadfærd, komorbiditet, lokoregionale fysiske symptomer, generelle symptomer, arbejdsrelaterede forhold, livskvalitet og ressourcer (netværk).

De systematisk indsamlede PRO-data vil sammen med kvalitetsdata fra The Danish Breast Cancer Group (DBCG) og data fra andre nationale registre danne baggrund for dataanalyse. Til dette vil benyttes avanceret computerteknik, såkaldt ’machine learning’, med henblik på at opfylde formålene om:

  • Tidlig identificering af patienter, der er i øget risiko for at udvikle senfølger efter brystkræft
  • Forebyggelse og behandling af senfølger efter brystkræft

 

Nedenfor kan du blive introduceret til DCCL Senfølger samt finde mere information om hvordan du kommer i gang med at bruge appen. Du vil også kunne høre mere om baggrunden og formålet med forskningsprojektet DCCL-PRO præsenteret af DCCL’s projektleder Peer Christiansen og den videnskabelige koordinator Bobby Zachariae.