Digital behovsbestemt opfølgning

Et højpolitisk fokus på senfølger og patienters behov for hjælp til håndteringen af senfølgeproblematikker har dannet baggrund for Digital behovsbestemt opfølgning.

Digital behovsbestemt opfølgning
Det Nationale Center for Brystkræftsenfølger (DCCL) har fået en bevilling fra Kræftens Bekæmpelse til forskning i senfølger efter brystkræft. På denne baggrund har DCCL udarbejdet Digital behovsbestemt opfølgning, som er et tilbud til patienter behandlet for brystkræft eller forstadier til brystkræft. Tilbuddet understøtter patienten i håndtering af symptomer og senfølger samt bidrager til at kvalificere og målrette indsatsen i opfølgningsforløbet.

Med digital behovsbestemt opfølgning kan du som patient let registrere og følge symptomer og senfølger ved brug af appen Journl. Du kan tilgå og besvare spørgeskemaer i Journl på relevante tidspunkter i forløbet. På baggrund af dine besvarelser gives tilbagemeldinger om mulig håndtering af symptomer og senfølger. Dine besvarelser vil være tilgængelige for de læger og sygeplejersker, som du møder i dit forløb. Dette skal gerne bidrage til mere individuelle og målrettede samtaler på baggrund af dine behov.

Aktuelt er det KUN patienter i Region Midtjylland, som tilbydes appen Journl.

Spørgerammen
DCCL har udviklet den spørgeramme, som tilgås via Journl. Spørgerammen bygger på validerede spørgeskemaer og er udformet på en måde, så belastningen for den enkelte patient begrænses mest muligt. De specifikke spørgsmål er opdelt i to niveauer; Spørgsmål i niveau to udløses kun, hvis der angives symptomer, som ønskes uddybet med hensyn til hyppighed og sværhedsgrad. Spørgerammen indeholder et stort antal spørgsmål i målet om at afdække fysiske, psykiske og sociale symptomer og senfølger.

Forskning og kvalitetsudvikling
Dine besvarelser i Journl kan anvendes til forskning og kvalitetsudvikling, men kun hvis du giver dit samtykke hertil. Du kan på hvilket som helst tidspunkt trække dit samtykke om brug af dine data tilbage.

Mere om Journl
Nedenfor kan du blive introduceret til appen Journl, samt finde mere information om hvordan du kommer i gang med at bruge appen.