Kontakt

Kontakt endelig DCCL ved tvivlsspørgsmål!
Alt efter om din henvendelse vedrører "Den Nationale Rådgivningsenhed" eller "DCCL-PRO, Det Nationale Forskningsprojekt om Brystkræftsenfølger" skal du enten kontakte DCCL's sekretariat eller DCCL's projektsygeplejerske.