Forskning

I Danmark er brystkræft den hyppigste kræftform hos kvinder, og i dag lever mere end 70.000 kvinder med diagnosen. Overlevelsen efter brystkræft er forbedret over de seneste 15-20 år, og flere patienter bliver langtidsoverlevere. I takt med at overlevelsen efter en brystkræftdiagnose forbedres, er der kommet mere viden om de senfølger behandlingen kan medføre.

For nogle kræftoverlevere er konsekvenserne af kræft og kræftbehandling minimale. Disse patienter kan vende tilbage til deres normale liv, efter behandlingen er overstået. Men for andre patienter har den forbedrede behandling og den længere overlevelse sin pris. Halvdelen af alle patienter med en kræftdiagnose lever i dag med én eller flere senfølger, som omfatter en række af både fysiske og psykiske helbredsproblemer, der kan påvirke kræftoverlevernes livskvalitet og gøre det sværere at vende tilbage til hverdags- og eventuelt arbejdslivet.

Imidlertid er den viden der findes i dag om senfølger efter brystkræft forsat utilstrækkelig. Der mangler således relevant viden om:

  • Omfanget af en række af de senfølger man kan opleve som kræftoverlever efter brystkræft
  • Viden om hvilke faktorer der disponerer til udviklingen af forskellige senfølger efter brystkræft
  • Viden om det tidsmæssige forløb af en række af disse senfølger efter brystkræft
  • Viden om, hvordan man bedst kan hjælpe kvinder, der har udviklet senfølger efter brystkræftbehandlingen

Der er derfor i høj grad brug for en forskningsindsats på dette område, og der gennemføres i dag en lang række projekter både nationalt og internationalt for at skaffe viden om senfølger efter brystkræft.

Nedenfor kan man orientere sig om aktuelle igangværende forskningsprojekter og afsluttede forskningsprojekter. Under det pågældende forskningsprojekt kan man læse mere om formål, inklusionskriterier og projektstatus. Der er også kontaktoplysninger på én eller flere forskere der er med i projektet, som man kan rette henvendelse til for at få yderligere information.

Igangværende forskningsprojekter