Forskning

I takt med at overlevelsen efter en brystkræftdiagnose forbedres, er der kommet mere viden om de senfølger som behandlingen kan medføre.

Imidlertid er den viden der findes i dag forsat utilstrækkelig. Således mangler der viden om omfanget af en række af de senfølger man kan opleve som kræftoverlever, viden om hvilke faktorer der disponerer til udviklingen af forskellige senfølger og viden om det tidsmæssige forløb af en række af disse problemer. Men først og fremmest mangler der viden om, hvordan man bedst kan hjælpe kvinder, der har udviklet senfølger efter brystkræftbehandlingen.

Der er derfor forsat brug for en forskningsindsats på dette område, og der gennemføres i dag en lang række projekter både nationalt og internationalt for at skaffe viden på dette område.

Nedenfor er der præsenteret en række aktuelle danske forskningsprojekter, og ved at klikke på det enkelte projekt, er der mulighed for at læse mere.

Der er også kontaktoplysninger på en forsker der er med i projektet, som man kan rette henvendelse til for at få yderligere information.

Igangværende forskningsprojekter