Hedestigninger

Hedestigninger er et klassisk symptom på overgangsalder, og har relation til de hormonelle ændringer, der indtræder ved overgangsalderen. En del kvinder, som ikke er kommet i overgangsalderen, før de får påvist en brystkræftsygdom, kommer i overgangsalderen som følge af den behandling de får, enten pga. kemoterapien eller den anti-hormonelle behandling.

Hyppighed

Hyppigheden af generne er beskrevet meget forskelligt i de foreliggende undersøgelser.
De ses hyppigere ved behandling med tamoxifen sammenlignet med aromatasehæmmere (1). Belastende hedestigninger opleves af op til 42% af kvinder behandlet for brystkræft, og generne ses også hos de kvinder, der ikke længere er i endokrin behandling (2).

Årsag

Hedestigningerne skyldes dels de hormonelle ændringer, som en del kvinder oplever, når de som følge af behandlingen for brystkræft kommer i overgangsalderen, og deres østrogen produktion falder. Dels er det en bivirkning til den endokrine behandling, som hæmmer effekten af den tilstedeværende østrogen (tamoxifen) eller forhindrer dannelsen af østrogen (aromatasehæmmere).

Hvor belastende opleves det?

Hedestigninger forekommer i meget varierende omfang, og belastningen kan derfor opleves meget forskelligt. For nogle kvinder er der blot tale om få kortvarige hedestigninger i løbet af dagen, mens det for andre er talrige hedestigninger ledsaget af svedeture både om dagen og om natten. De natlige hedestigninger kan ofte medføre en dårlig nattesøvn. Netop søvnproblemer er i forvejen et hyppigt fænomen hos brystkræftpatienter.

Behandling og “gode råd”

Der er i dag ingen veletableret behandling af problemet.
Der er flere randomiserede studier, der har vist en vis effekt af farmakologisk behandling.
Således er både clonidin 0,1mg og venlaflexin 75mg dagligt signifikant mere effektivt end placebo (3), mens et andet placebo kontrolleret studiet viste effekt af venlaflexin 37,5mg, og større effekt men flere bivirkninger ved venlaflexin 75mg (4). Da clonidin ikke længere er tilgængelig i DK vil behandling med venlaflexin være den bedste mulighed, såfremt man ønsker at prøve medicinsk behandling af hedestigningerne.
Akupunktur har været testet i en række undersøgelser, men i en nyere metaanalyse fandt man ingen effekt af akupunktur på hedestigninger (5).
Derimod har man i flere randomiserede studier fundet effekt af psykologisk intervention for eksempel Gruppebaseret kognitiv terapi (6,7)

Udsigt

I mange tilfælde vil generne aftage, når kvinden stopper den anti-hormonelle behandling.
For de kvinder, som kommer i overgangsalderen på grund af den adjuverende kemoterapi, vil generne ofte aftage med tiden, som de også gør hos kvinder, der kommer naturligt gennem overgangsalderen.