Kliniker-app

Patienter der starter behandling for brystkræft vil blive tilbudt senfølge-app’en, som dels indsamler en række oplysninger (PRO-data) om deres senfølger, og dels giver brugerne information, råd og vejledning baseret på deres indberetninger.

For de patienter der er tilmeldt denne senfølge-app, er det muligt for læger og sygeplejersker på de brystkirurgiske og onkologiske afdelinger at tilgå deres besvarelser, og derved hurtig få mulighed for at danne sig overblik over patientens situation.

Samtidig vil besvarelsen forhåbentlig være et godt værktøj til at kunne gå i dialog med patienten om de bivirkninger og senfølger, de oplever.

I kliniker-app’en kan man se patientens egen vurdering af deres situation, og samtidig vil man som kliniker kunne få nogle råd og handlingsanvisninger til, hvordan eventuelle senfølger kan håndteres.

I videoerne kan du se hvordan kliniker-app’en virker og hvilke muligheder den giver dig som bruger.