DCCL Kliniker

DCCL Kliniker er både et forløbsstyringsværktøj og et dialogstøtteværktøj, hvor sundhedsprofessionelle kan tilgå selvrapporterede patientdata om brystkræftsenfølger, PRO-data. DCCL Kliniker har til hensigt at skabe oversigt og viden om patientens symptomer og senfølger gennem hele behandlings- og opfølgningsforløbet.

Patienter der diagnosticeres og tilbydes behandling for brystkræft vil blive introduceret til og tilbudt appen DCCL Senfølger, som dels systematisk indsamler en lang række af selvrapporterede patientdata, PRO-data, om deres senfølger, og dels giver patienterne information, råd og vejledning om håndtering af specifikke senfølger baseret på deres individuelle besvarelser. 

Aktuelt er det KUN patienter i Region Midtjylland som tilbydes appen, DCCL Senfølger. For de patienter som ønsker at anvende appen DCCL Senfølger, er det muligt for de sundhedsprofessionelle læger og sygeplejersker på brystkirurgisk- og onkologisk afdeling, at tilgå patienternes PRO-data besvarelser. PRO-data besvarelserne giver mulighed for hurtigt at danne sig overblik over patientens behandlingsforløb og situation, og kan samtidig være et dialogstøtteværktøj i patientkonsultationen. Appen DCCL Kliniker giver således sundhedsprofessionelle viden om de bivirkninger og senfølger patienten oplever samt patienternes selvvurderede livskvalitet på forskellige tidspunkter i behandlings- og opfølgningsforløbet. Endeligt vil man som sundhedsprofessionel få råd, vejledning og handlingsanvisninger til, hvordan eventuelle senfølger skal italesættes og håndteres.

I videoen nedenfor kan du blive introduceret til, hvordan appen, DCCL Kliniker, virker samt se, hvilke muligheder den giver dig som bruger.