DCCL Kliniker

DCCL Kliniker er både et forløbsstyringsværktøj og et dialogstøtteværktøj, hvor sundhedsprofessionelle kan tilgå selvrapporterede patientdata om brystkræftsenfølger, PRO-data. DCCL Kliniker har til hensigt at skabe oversigt og viden om patientens symptomer og senfølger gennem hele behandlings- og opfølgningsforløbet.

Digital behovsbestemt opfølgning er et tilbud til patienter, der er behandlet for brystkræft eller forstadier til brystkræft. Tilbuddet understøtter patienten i håndtering af symptomer og senfølger samt bidrager til at kvalificere og målrette indsatsen i opfølgningsforløbet. Patienter, der ønsker at anvende dette tilbud, vil blive introduceret og tilbudt appen Journl, som dels systematisk indsamler en lang række af selvrapporterede patientdata, PRO-data, om deres senfølger, og dels giver patienterne information, råd og vejledning om håndtering af specifikke senfølger baseret på deres besvarelser. Aktuelt er det KUN patienter i Region Midtjylland som tilbydes appen Journl.

For de patienter, som ønsker at anvende Journl, er det muligt for de sundhedsprofessionelle læger og sygeplejersker på brystkirurgisk- og onkologisk afdeling, at tilgå patienternes PRO-data besvarelser via DCCL Kliniker. DCCL Kliniker gør det muligt hurtigt at danne sig overblik over patientens symptomer og senfølger. Samtidig kan DCCL Kliniker være et dialogstøtteværktøj i patientkonsultationen. DCCL Kliniker giver således sundhedsprofessionelle viden om de symptomer og senfølger, som patienten oplever samt patienternes selvvurderede livskvalitet på forskellige tidspunkter i behandlings- og opfølgningsforløbet.

Endeligt vil man på DCCL Kliniker som sundhedsprofessionel få råd, vejledning og handlingsanvisninger til hvordan eventuelle symptomer og senfølger italesættes og håndteres.