National Rådgivningsenhed for Brystkræftsenfølger

DCCL Centret driver en National Rådgivningsenhed for Brystkræftsenfølger med deltagelse af et specialistpanel, der har til hensigt, at rådgive behandlende afdelinger og almen praktiserende læger om senfølger efter brystkræft.

Rådgivningsenhedens formål

Formålet med den Nationale Rådgivningsenhed for Brystkræftsenfølger er:

  1. At opsamle viden om behandling af senfølger til brystkræft behandling, og gøre denne viden tilgængelig for personalet på de afdelinger der varetager behandling og opfølgning af patienter med brystkræft.
  2. At vejlede om behandling af specifikke senfølger hos patienter henvist fra egen læge eller behandlende afdelinger.
  3. At foreslå henvisning af patienter med specifikke senfølger til et eksisterende behandlingstilbud eller deltagelse i relevante kliniske forsøg.

Rådgivningsenheden er organisatorisk placeret på Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital, og den daglige ledelse af Rådgivningsenheden varetages af den Nationale Kliniske Koordinator og DCCL Sekretariatet.

Rådgivningsenhedens funktion varetages primært igennem videobaserede multidiciplinerede senfølgekonferencer, MDT-konferencer, med deltagelse af en række specialistkompetencer, der dækker de forekommende senfølgeproblematikker såsom psykologiske problemstillinger, fysiske senfølger og sekundær sygdom. Rådgivningsenheden afholder månedlige MDT-konferencer eller oftere efter behov. 

Til MDT-konferencen kan henvises patienter fra hele Danmark, der tidligere har gennemgået behandling for brystkræft, og som har senfølger hertil. Henvisningen til MDT-konferencen kan KUN ske fra behandlende afdeling eller almen praktiserende læge.

Med ønske om henvisning af patient til MDT-konferencen rettes kontakt til DCCL’s sekretær Bente Bergheim Rodt på følgende e-mailadresse: auh.brystkraeftsenfoelger-dccl@rm.dk.

For at lette administrationen og behandlingen af henvisningen, bedes henvisningskriterierne følges.

OBS: DCCL har styr på datasikkerheden. Vi anvender en sikker e-mailadresse, hvormed e-mail kommunikationen er krypteret, idet henvisningen indeholder cpr-nummer og personfølsomme oplysninger.

Ved eventuelle spørgsmål er du velkommen til at kontakte os på ovenstående e-mailadresse.