For tidlig menopause

Menopause (tidspunkt for sidste menstruation) opstår normalt i alderen 45-55 år, med en gennemsnitlig alder på 51 for sidste menstruation. Forud for menopause kan der i nogle år være en overgangsalder, hvor menstruationerne er uregelmæssige, og der er symptomer i form af bl.a. blødningsforstyrrelser, hedeture og humørsvingninger. Hvis menopausen opstår før 45 år, taler man om tidlig menopause. Unge kvinder med brystkræft, der har gennemgået et forløb med kemoterapi, er i en øget risiko for tidlig menopause. Tilstanden viser sig ved, at menstruationscyklus aldrig genetableres efter endt kemoterapi.

Hyppighed

Tilstanden varierer afhængig af kvindens alder på tidspunktet for den givne kemoterapi. Der er således stigende frekvens af for tidlig menopause, jo nærmere kvinden aldersmæssigt er på naturlig menopause på det tidspunkt, hvor der gives kemoterapi. En 45-årig kvinde har således ca. 80% sandsynlighed for at få tidlig menopause, hvorimod en 35-årig har ca. 20% sandsynlighed.
Hos brystkræftpatienter der efter endt kemoterapi overgår til anti-hormon behandling, kan det være svært at diagnosticere for tidlig menopause, eftersom der ikke altid er regelmæssige menstruationer på anti-hormonbehandling trods normale ægløsninger, idet endometriet ikke afstødes som ved normal menstruation. Kvinden kan desuden have bivirkninger til anti-hormonbehandlingen, der ligner symptomer som ved overgangsalder. Man kan i udvalgte tilfælde benytte blodprøver (FSH og s-estradiol) til at diagnosticere menopause.

Årsag/patogenese

Årsagen til at kemoterapi kan medføre for tidlig menopause er, at æggestokkende beskadiges og dermed reduceres mængden af hormoner, der produceres. For kvinder fra 40-50 år er denne beskadigelse ofte permanent, hvorimod det hos yngre kvinder oftere er en midlertidig tilstand.

Alvorlighed

Infertilitet kan hos nogle kvinder være en alvorlig følge af tidlig menopause.
Tidlig menopause kan desuden medføre risiko for øget knogletab og dermed øget risiko for osteoporose senere i livet.
Livskvaliteten kan påvirkes grundet nedsat libido, tørhed af skeden, vægtøgning og ændret humor. Der kan desuden være en kognitiv ændring som følge af for tidlig menopause.
Der er en øget risiko for iskæmisk hjertesygdom hos kvinder med tidlig menopause.

Disponerende faktorer

Alder fra 40-45 år øger risiko for tidlig menopause som følge af kemoterapi ved brystkræft behandling.

Behandling

Der er ikke nogen god behandling af for tidlig menopause, idet substitutionsbehandling med østrogen ikke er en mulighed hos kvinder, der er behandlet for brystkræft. Eneste mulighed er lokal østrogen behandling i skeden til behandling af tørre slimhinder.
Med hensyn til infertilitet er eneste mulighed eventuelt forsøg med in-vitro fertilisationsbehandling med donor æg. Adoption kan i visse tilfælde være en mulighed.
Der findes kun få data på, at behandling med zoladez samtidig med kemoterapi kan øge chancen for bevaret fertilitet og efterfølgende at gennemgå normal graviditet. Kvinden kan desuden forud for kemoterapi få foretaget cryopreservering af den ene æggestok.
Der behandles med unikalk og D-vitamin for at forebygge osteoporose.
Forebyggelse af hjerte-, karsygdomme kan ske ved motion, bibeholdelse af normal vægt, ingen rygning og sund kost. Eventuelt hypercholesterolæmi og forhøjet blodtryk bør behandles og kvindens blodsukker bør i de situationer kontrolleres.

Prognose

Det er stadig uvis hvordan for tidlig menopause påvirker prognose og overlevelse efter tidligere brystkræft behandling. Der er data der tyder på, at det at opnå tidlig menopause i sig selv har en forebyggende effekt mht. risiko for tilbagefald af brystkræft, hvorimod symptomerne og følgesygdomme af for tidlig menopause er livslange og kan være alvorlige.

Referencer

Nelson H, Menopause. Lancet 2008; 371(9614): 760-770.
Shuster LT et al. Premature menopause or early menopause: long-term health consequences. Maturitas 2010; 65: 161-166.
Walshe JM et al. Amenorrhea in premenopausal women after adjuvant chemotherapy for breast cancer. J Clin Oncol 2006; 24: 5769-79.
Henderson VW et al, Surgical versus natural menopause: cognitive issues. The Journal of the North American Menopause Society 2007; 14: 572-579.
Moore HCF et al: Goserelin for Ovarian Protection during Breast-Cancer adjuvant Chemotherapy. NEJM 2015;372: 923-32.