Føleforstyrrelser i hænder og fødder (Neuropati)

Patienter, der er behandlet med kemoterapeutika i form af taxaner, herunder stofferne docetaxel og paclitaxel, kan under behandlingen få bivirkninger i form af polyneuropati på hænder og fødder. Generne opstår som regel under behandlingen, men nogle gange opstår de først efter afsluttet behandling.
Føleforstyrrelser opleves oftest som prikken og stikken i fingre og tæer, en oplevelse af nedsat følsans, og som egentlige smerter. Generne starter typisk perifert på fingre og tæer, og kan progrediere til at inddrage underarmen og underbenet.

Hyppighed

Hyppigheden af generne er beskrevet meget forskelligt i de foreliggende undersøgelser, men over halvdelen af patienter, der behandles med docetaxel eller paclitaxel, oplever denne bivirkning (1)(2). Hos et sted mellem 2 og 33% er der tale om væsentlige gener.
Blandt de kvinder, der udvikler føleforstyrrelser, er det over halvdelen, som stadig har gener efter 1 år, og efter 5 år er det cirka en tredjedel, som forsat har gener (3).

Årsag

Man kender ikke den helt præcise årsag til generne, men meget tyder på, at der sker en skade på de perifere nervebaner, primært de sensoriske baner, men de motoriske og autonome baner kan også været inddraget (4).

Hvor belastende opleves det?

Generne kan variere meget i intensitet fra noget, som patienterne ”bare” bemærker, til noget, der påvirker deres funktionsniveau og medfører et fald i livskvalitet. I svære tilfælde kan det for eksempel medføre problemer med at gå på ujævnt underlag på grund af en påvirket proprioceptiv sans eller medføre nedsat finmotorik.
Ligesom der kan være konstante smerter i hænder og fødder af stikkende og jagende karakter, oftest beskrevet som neurogene smerter.

Behandling og “gode råd”

Der er ikke nogen veldokumenteret behandling af disse gener. Ved symptomer som prikken, stikken og snurren i fingre og tæer er der ikke påvist nogen effekt af medicinsk behandling. Ved smerter er der i flere undersøgelser fundet en vis effekt af forskellige former for analgetika. Der skal som regel behandles i længere tid for at opnå en reduktion af smerterne.
Således er der i flere randomiserede undersøgelser fundet en beskeden effekt af behandling med duloxetine(5), venlaflexin(6), gabapentin eller pregabalin. Størst effekt er fundet ved behandling med duloxetine 30 mg stigende til 60 mg dagligt.

Derudover er der flere mindre randomiserede studier, der tyder på, at det at dyrke motion kan mindske generne (7-9).Endvidere har akupunktur været testet i flere randomiserede undersøgelser, men i et nyligt review konkluderede man, at trods positive resultater har evidensen for effekten meget beskeden (10).
Aktuelt er man på en række onkologiske afdelinger i Danmark ved at afprøve, om anvendelsen af kølehandsker under behandlingen med paclitaxel kan reducere graden af polyneuropati.

Prognose

Som beskrevet tidligere vil en del patienter opleve, at deres gener svinder spontant i løbet af det første år efter, at man er færdig med kemoterapien. Desværre vil en mindre gruppe opleve, at generne bliver kroniske.

Referencer

 1. Ventzel L, Jensen AB, Jensen AR, Jensen TS, Finnerup NB. Chemotherapy-induced pain and neuropathy: a prospective study in patients treated with adjuvant oxaliplatin or docetaxel. Pain. marts 2016;157(3):560–8.
 2. Wang Y-J, Chan Y-N, Jheng Y-W, Wu C-J, Lin M-W, Tseng L-M, m.fl. Chemotherapy-induced peripheral neuropathy in newly diagnosed breast cancer survivors treated with taxane: a prospective longitudinal study. Support Care Cancer Off J Multinatl Assoc Support Care Cancer. 6. oktober 2020;
 3. Bennedsgaard K, Ventzel L, Themistocleous AC, Bennett DL, Jensen AB, Jensen AR, m.fl. Long-term symptoms of polyneuropathy in breast and colorectal cancer patients treated with and without adjuvant chemotherapy. Cancer Med. juli 2020;9(14):5114–23.
 4. Jordan B, Jahn F, Sauer S, Jordan K. Prevention and Management of Chemotherapy-Induced Polyneuropathy. Breast Care Basel Switz. april 2019;14(2):79–84.
 5. Smith EML, Pang H, Cirrincione C, Fleishman S, Paskett ED, Ahles T, m.fl. Effect of duloxetine on pain, function, and quality of life among patients with chemotherapy-induced painful peripheral neuropathy: a randomized clinical trial. JAMA. 3. april 2013;309(13):1359–67.
 6. Kus T, Aktas G, Alpak G, Kalender ME, Sevinc A, Kul S, m.fl. Efficacy of venlafaxine for the relief of taxane and oxaliplatin-induced acute neurotoxicity: a single-center retrospective case-control study. Support Care Cancer Off J Multinatl Assoc Support Care Cancer. maj 2016;24(5):2085–91.
 7. Song SY, Ko YB, Kim H, Lee GW, Yang JB, Chang HK, m.fl. Effect of serotonin-norepinephrine reuptake inhibitors for patients with chemotherapy-induced painful peripheral neuropathy: A meta-analysis. Medicine (Baltimore). januar 2020;99(1):e18653.
 8. Andersen Hammond E, Pitz M, Steinfeld K, Lambert P, Shay B. An Exploratory Randomized Trial of Physical Therapy for the Treatment of Chemotherapy-Induced Peripheral Neuropathy. Neurorehabil Neural Repair. marts 2020;34(3):235–46.
 9. Kneis S, Wehrle A, Müller J, Maurer C, Ihorst G, Gollhofer A, m.fl. It’s never too late – balance and endurance training improves functional performance, quality of life, and alleviates neuropathic symptoms in cancer survivors suffering from chemotherapy-induced peripheral neuropathy: results of a  randomized controlled trial. BMC Cancer. 2. maj 2019;19(1):414.
 10. Vollmers PL, Mundhenke C, Maass N, Bauerschlag D, Kratzenstein S, Röcken C, m.fl. Evaluation of the effects of sensorimotor exercise on physical and psychological parameters in breast cancer patients undergoing neurotoxic chemotherapy. J Cancer Res Clin Oncol. september 2018;144(9):1785–92.
 11. Hwang M-S, Lee H-Y, Choi T-Y, Lee J-H, Ko Y-S, Jo DC, m.fl. A systematic review and meta-analysis of the efficacy of acupuncture and electroacupuncture against chemotherapy-induced peripheral neuropathy. Medicine (Baltimore). april 2020;99(17):e19837.