Strengdannelse efter operation for brystkræft

Kort beskrivelse

Strengdannelse (Axillary Web Syndrome) hos patienter, der er opereret i aksillen, er karakteriseret af synlige og ofte følbare strenglignende strukturer under huden fra armhulen og ned på medialsiden af overarmen (Figur 1).1 I nogle tilfælde kan de fortsætte helt ned på underarmen og til hånden.2 Strengene vil typisk give anledning til stramning i vævene og udløse smerte ved bevægelser. Ofte ledsages de af nedsat bevægelighed både aktivt og passivt. De kan være ømme ved palpation. Sammenhæng med lymfødem er beskrevet, men er dog ikke typisk.1

Hyppighed

Der er beskrevet en forekomst på 36% hos patienter, der har gennemgået operation som enten sentinel node (SN) biopsi eller aksilrømning (ALND).3 I en ældre dansk undersøgelse, hvor alle havde fået udført ALND, er strengdannelse beskrevet at være til stede hos 57% en uge efter operation.

Årsag/patogenese

Baggrunden for tilstanden anses at være læsion af lymfebaner og evt. vener i forbindelse med aksilkirurgi. Vævsprøver har således vist, at strengene ofte repræsenterer tromboserede, dilaterede karstrukturer.

“Alvorlighed”

Pga. den overvejende forbigående optræden og symptomernes sværhedsgrad anses denne senfølge for at have mindre alvorlig karakter, og den giver sjældent anledning til større ændringer i funktionsniveau og arbejdsevne.

Disponerende faktorer

Rammer oftere yngre, slanke patieter med lav BMI.

Behandling

Behandling er først og fremmest fysiske øvelser, på samme måde som ved nedsat ROM af anden årsag. Ved vedvarende og udtalte gener kan der suppleres med fysioterapeutisk manuel behandling. Nogle anbefaler lokal varmebehandling (varme omslag).2

Prognose

Symptomet aftager relativt hurtigt hos de fleste, men kan fortsat ses hos op mod 15% efter 6 mdr.4

Figur 1. Strengdannelse i aksillen.
Figur 1. Strengdannelse i aksillen.

Referencer

  1. Koehler, L. A., Haddad, T. C., Hunter, D. W. & Tuttle, T. M. Axillary web syndrome following breast cancer surgery: Symptoms, complications, and management strategies. Breast Cancer Targets Ther. 11, 13–19 (2019).
  2. Anthony Spinelli, B. Chapter 115 – Clinical Conditions in Patients with Breast CancerRehabilitation of the Hand and Upper Extremity (Elsevier, 2021). doi:10.1016/B978-0-323-50913-8.00115-2
  3. Nevola Teixeira, L. F. et al. Axillary web syndrome self-assessment questionnaire: Initial development and validation. Breast 23, 836–843 (2014).
  4. Lauridsen, M. C., Christiansen, P. & Hessov, I. The effect of physiotherapy on shoulder function in patients surgically treated for breast cancer: a randomized study. Acta Oncol. 44, 449–57 (2005).