DBCG RT RECON studiet

Primær versus sekundær brystrekonstruktion hos brystkræftpatienter behandlet med mastektomi og adjuverende strålebehandling. Et randomiseret multicenterstudie.

Formål:

Formålet er at sammenligne en ny rekonstruktionsmetode, kaldet delayed-immidiate rekonstruktion, hvor man ved hjælp af en midlertidig protese bevarer den overskydende hud til senere brug ved den endelige rekonstruktion, med standardbehandling med sekundær rekonstruktion efter et år, hos patienter der får fjernet brystet og samtidig skal have strålebehandling. 

Hvem kan indgå i forsøget:

Alle patienter med brystkræft, hvor de planlægges mastektomi og efterfølgende strålebehandling og som ønsker rekonstruktion kan indgå i forsøget. Man kan også indgå, hvis man har fået neoadjuverende kemoterapi. En plastikkirurg vil vurdere om patienten er egnet til rekonstruktion. Man kan ikke indgå, hvis man er gravid eller ammende, tidligere har haft brystkræft eller forstadier til brystkræft eller hvis man tidligere har fået strålebehandling i området.

Hvilken type af forsøg:

Randomiseret multicenterstudie

Status for projektet:

Inklusion af patienter er startet på Rigshospitalet og Herlev Hospital 1/1-2020, og forventes startet på flere andre danske brystkræftcentre, samt udenlandske centre.

Kontaktoplysninger:

Overlæge Tove Tvedskov, Brystkirurgisk afdeling, Herlev/Gentofte Hospital og Rigshospitalet, e-mail: tove.holst.filtenborg.tvedskov@regionh.dk,

Professor Tine E. Damsgaard, Plastikkirurgisk afdeling, Rigshospitalet, e-mail: tinedamsgaard@regionh.dk,

Professor Birgitte Vrou Offersen, Onkologisk afdeling, Aarhus Universitetshospital, e-mail: Birgitte.Offersen@auh.rm.dk,

Professor Peer Christiansen, Plastik og brystkirurgisk afdeling, Aarhus Universitetshospital, e-mail: peerchri@rm.dk