Optimering af psykologisk behandling af smerter efter brystkræft

Psykologisk behandling af smerter efter brystkræft: En optimeringsundersøgelse med brug af The Multiphase Optimization Strategy (MOST)

Formål:

Prævalensen af vedvarende smerte er højere blandt brystkræftpatienter sammenlignet med den generelle population, og omkring 20% af kvinder behandlet for brystkræft oplever smerter adskillige år efter afsluttet primær behandling. Adskillige metaanalyser har dokumenteret positive effekter af psykologisk behandling på smerter efter brystkræft. De gennemsnitlige effekter er dog generelt små til medium (Cohen’s d: 0.34-0.49) og varierer betydeligt fra studie til studie. Endvidere vides ikke: 1) hvilke af de mange forskellige enkeltkomponenter, som psykologiske behandlinger består af, der er mest effektive til at påvirke smerter, 2) hvilke der eventuelt er virkningsløse, og 3) hvilke, der eventuelt kan have en negativ effekt. Da man i konventionelle randomiserede, kontrollerede studier undersøger effekten af kombinationen af terapiens komponenter, er der brug for nye metoder til at identificere de mest virksomme behandlingskomponenter, således at behandlingseffekterne kan optimeres.

Nærværende projekt har til formål at optimere psykologisk smertebehandling efter brystkræft ved at identificere de mest virksomme behandlingskomponenter i nyere kognitiv terapi. Dette vil ske ved brug af the Multiphase Optimization Strategy (MOST), en ny metode til systematisk identifikation af potente behandlingskomponenter.

Hvem kan indgå i forsøget:

Kvinder behandlet for primær brystkræft (stadie I-III)

Alder: 18-80 år

Afsluttet kirurgi, stråle- og/eller kemoterapi minimum 6 måneder før deltagelse (antihormonel behandling samt behandling med zoledronsyre og/eller Herceptin må gerne pågå under deltagelse)

Har smerter

Hvilken type af forsøg:

Et eksperimentelt faktorielt studie, hvor deltagerne randomiseres til én af otte behandlingsbetingelser. Studiet er nationalt, idet der inkluderes patienter fra hele landet.

Status for projektet:

Under planlægning (forventet projektstart 1. februar 2021)

Kontaktoplysninger:

Projektkoordinator:

Cecilie Rask Buskbjerg
Psykolog og post doc
Henvendelse for spørgsmål via e-mail: cdrc@psy.au.dk

Projektansvarlig:

Maja Johannsen
Psykolog og adjunkt
Enhed for Psykoonkologi og Sundhedspsykologi (EPoS)
Kræftafdelingen Aarhus Universitetshospital
Psykologisk Institut, Aarhus Universitet &
Bartholins Allé 11, bygning 1350/1351
8000 Aarhus C