DBCG RT Natural trial, studie om udeladelse af strålebehandling

DBCG RT Natural trial, studie om udeladelse af strålebehandling til kvinder opereret med brystbevarelse for relativ lav-risiko brystkræft

Formål:

Risikoen for tilbagefald i brystet efter brystbevarende operation for brystkræft og efterfølgende strålebehandling er faldet betydeligt gennem de seneste 2 årtier. For udvalgte kvinder er den risiko nu mindre (ca. 0.5% indenfor 5 år) end risikoen for, at hun udvikler en uafhængig ny brystkræft i modsidige bryst (ca. 2% indenfor 5 år). Formålet med studiet er at undersøge, om udeladelse af strålebehandling til udvalgte kvinder kan være acceptabelt. Det primære forskningsspørgsmål er: Kan man udelade strålebehandling af udvalgte kvinder opereret for brystkræft uden, at det medfører uacceptabelt mange tilbagefald i brystet? I studiet kortlægges bivirkninger/senfølger efter operation alene versus operation suppleret med strålebehandling.

Hvem kan indgå i forsøget:

Inklusionskriterier: Kvinde fyldt mindst 60 år på operationsdagen, brystkræft af non-lobulær type, som må være max 20mm stor, lymfeknude-negativ, hormonfølsom, HER2 negativ, grad 1-2, margin til omgivelser min. 2mm og med kun lidt ledsagende forstadier til brystkræft. Eksklusionskriterier: tidligere brystkræft/forstadier til brystkræft, tidligere strålebehandling, brystkræften skal være opereret bort uden forudgående kemoterapi/anti-hormon-behandling

Hvilken type af forsøg:

Klinisk randomiseret studie, dvs. lodtrækningsforsøg. Studiet udgår fra DBCG og er aktivt i alle danske, 8 norske, 3 svenske og 1 chilensk stråleterapiafdelinger.

Status for projektet:

Studiet startede oktober 2018, og havde 2 år senere næsten 200 patienter inkluderet. Studiet lukker, når 926 patienter er inkluderet.

Kontaktoplysninger:

Birgitte Offersen, birgoffe@rm.dk