DBCG Skagen trial 1, studie om færre strålebehandlinger

DBCG Skagen trial 1, studie om 5 uger (standard) versus 3 uger (eksperimentel) strålebehandling efter operation for brystkræft med spredning til lymfeknude(r) i armhulen

Formål:

Siden 1982 har strålebehandling efter operation for brystkræft været baseret på 5 ugers behandling. På baggrund af et dansk studie ændrede DBCG i 2014 standarden fra 5 til 3 uger for kvinder opereret med brystbevarende operation for brystkræft eller forstadier til brystkræft, hvor kun brystet skal strålebehandles. Formålet med nærværende studie er at introducere ny dansk standard for 3 ugers strålebehandling af patienter opereret for høj-risiko brystkræft, hvor lymfeknuderne anbefales strålebehandlet. Det primære forskningsspørgsmål er: Kan man reducere strålebehandling af bryst/brystvæg og lymfeknuder fra 5 til 3 uger uden at det øger risikoen for flere senfølger? Det primære endepunkt er lymfødem af armen på den opererede side. Der registreres årligt senfølger efter behandlingen samt patienttilfredshed med resultatet.

Hvem kan indgå i forsøget:

Inklusionskriterier: Kvinde opereret for brystkræft, hvor der er anbefaling af strålebehandling mod bryst/brystvæg og lymfeknuder. Eksklusionskriterier: tidligere brystkræft eller forstadier til brystkræft, tidligere strålebehandling, behov for ekstra stråledosis (boost) mod lymfeknude.

Hvilken type af forsøg:

Klinisk randomiseret studie, dvs lodtrækningsforsøg. Studiet udgår fra DBCG og er aktivt i alle danske stråleterapiafdelinger samt afdelinger i 6 andre lande.

Status for projektet:

Studiet startede 2015, og slutter når 1012 patienter er fulgt i 3 år. Det estimeres, at ca. 3200 patienter skal indgå i studiet, og pr. oktober 2020 var >2600 patienter inkluderet.

Kontaktoplysninger:

Birgitte Offersen, birgoffe@rm.dk