Henvisning til Rådgivningsenheden, MDT-konference

For at lette administrationen og behandlingen af henvisningen i DCCL Sekretariatet, bedes henvisningskriterierne nedenfor følges.

Henvisningskriterier

 1. Skriv patientens fulde navn og cpr-nummer, evt. angivelse af patientens telefonnummer og e-mailadresse, hvis der er behov for supplerende oplysninger
 2. Beskrivelse af dén eller de senfølger, der ønskes rådgivning omkring. Ved flere problemstillinger bedes patientens prioritering af senfølgerne oplyst.
 3. Obligatoriske oplysninger, der SKAL oplyses:
  • Patientens tumorkarakteristika
  • Hidtidige behandlingsforløb for brystkræft
  • Aktuelle medicinske behandling
  • Alle aktuelle senfølger
  • Hidtidige tiltag i forhold til de problemer der ønskes rådgivning om, herunder forsøgt medicinsk behandling mm.
  • Komorbiditet
 4. Ved problemer, hvor der ønskes rådgivning om mulig kirurgisk intervention SKAL oplyses:
  • Højde
  • Vægt
  • BMI
  • Rygestatus
  • Evt. ledsaget af et klinisk foto
 5. Ved problemer med lymfødem SKAL der oplyses:
  • Omfangsmål på begge arme (måling henholdsvis 15 cm over og 10 cm under olecranon)
  • Hidtidig fysioterapibehandling for lymfødem – hvis ja, angiv effekten
  • Pitting ødemer
  • Varighed af ødemet
 6. Henvisende læge bedes oplyse telefonnummer og e-mailadresse, så indkaldelse til MDT-konference kan sendes og ved evt. afklarende spørgsmål

 

Ved evt. spørgsmål vedrørende henvisningskriterierne rettes henvendelse til DCCL Sekretariatet ved Bente Bergheim Rodt:
Tlf:  +45 23709584 – Alle hverdage i tidsrummet kl. 8.00-14.00
Mail:  auh.brystkraeftsenfoelger-dccl@rm.dk