Det nationale specialistpanel i Rådgivningsenheden

Medlemmer i Rådgivningsenhedens specialistpanel

Anders Bonde Jensen

Professor, overlæge, Ph.D

Kræftafdelingen, Klinik D, Aarhus Universitetshospital

Peer Michael Christiansen

Professor, overlæge, Ph.D.

Plastik- og Brystkirurgisk afdeling, Aarhus Universitetshospital

Bobby (Robert) Zachariae

Professor, cand.psych. aut., dr.med

Enhed for Psykoonkologi og Sundhedspsykologi (EPOS), Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital og Psykologisk Institut, Aarhus Universitet

Mia Skytte O’Toole

Lektor, Autoriseret psykolog.

Psykologisk Institut, Aarhus Universitet

Birgitte Offersen

Professor, overlæge, Ph.D.

Kræftafdelingen, Klinik D, Aarhus Universitetshospital

Ali Amidi

Cand.psych, Ph.D. Lektor i Neurovidenskabelig Psykologi

Enhed for Psykoonkologi & Sundhedspsykologi (EPoS), Psykologisk Institut, Aarhus Universitet

Hanne Melgaard Nielsen

Ledende overlæge, Ph.D,

Kræftafdelingen, Klinik D, Aarhus Universitetshospital

Lise Ventzel

Afdelingslæge Ph.D.

Leder af Region Syddanmarks kompetencecenter for senfølger efter kræft, Onkologisk Afdeling, Vejle Sygehus

Merete Celano Wittenkamp

Fysioterapeut, lymfødemterapeut, MPH, Formand Dansk Selskab for Fysioterapeutisk Lymfødembehandling

Herlev og Gentofte Hospital

Niels Kroman

Professor, dr.med., Cheflæge ved Kræftens Bekæmpelse

Afdeling for Brystkirurgi, Herlev/Gentofte hospital

Tine Engberg Damsgaard

Overlæge, professor, Ph.D, MRBS

Afdeling for Plastikkirurgi og Brandsårsbehandling, Rigshospitalet, København

Tina Tos

Overlæge, Ph.D.

Plastikkirurgisk afdeling, Herlev og Gentofte Hospital

Thomas Foged

Overlæge,

Plastikkirurgisk Afdeling, Odense Universitetshospital