Mødeaktivitet i Rådgivningsenheden

Oversigt for mødeaktivitet i Den Nationale Rådgivningsenhed for Brystkræftsenfølger.
Specifikke datoer for afholdelse af MDT-konferencer fremgår af oversigterne nedenfor.