Træthed

Om træthed efter afsluttet kræftbehandling

Kræftrelateret træthed er en belastende oplevelse af langvarig fysisk og psykisk træthed eller udmattelse, som kan opstå under aktiv kræftbehandling, og som for nogle patienter kan fortsætte lang tid efter afsluttet kræftbehandling.

Kræftrelateret træthed bliver af mange patienter beskrevet som den mest belastende senfølge efter kræft med betydelig negativ indvirkning på livskvaliteten. Kræftrelateret træthed kan ikke forklares ved personens aktivitetsniveau og forsvinder ikke efter hvile eller søvn.

Kræftrelateret træthed er ikke blot fysisk træthed, men er også forbundet med psykiske og adfærdsmæssige reaktioner. Udover fysiske symptomer som tunge, ømme og svage muskler kan personen således føle sig følelsesmæssigt udmattet, være nedtrykt og have vanskeligt ved at huske og koncentrere sig. 

Kræftrelateret træthed kan skyldes flere forskellige og gensidigt forstærkende forhold. Kræft og kræftbehandling kan således medføre mangel på røde blodlegemer, forstyrre balancen i hormonsystemet og påvirke immunsystemet til at producere de samme betændelses- og træthedsfremkaldende stoffer, som frigives i forbindelse med infektioner. Foruden forringet søvnkvalitet, forstyrret døgnrytme, vægtforøgelse og utilstrækkelig fysisk aktivitet kan de psykiske og adfærdsmæssige reaktioner, f.eks. nedtrykthed og social isolation, bidrage til at vedligeholde og forstærke trætheden.

Hvad kan man gøre?

De mange samvirkende årsager betyder, at træthed kan søges afhjulpet af flere slags behandling. Den bedst undersøgte behandling er forskellige former for fysisk aktivitet som gåture, løb, cykling, svømning og styrketræning. Udfordringen består i, at det er ekstra svært at komme i gang med og fastholde fysisk træning, når man er træt. Andre behandlinger omfatter psykologisk behandling, der hjælper personen med at bryde de tanke- og adfærdsmønstre, som er med til at vedligeholde trætheden. Endelig kan det tænkes at træthed, der skyldes døgnrytmeforstyrrelser kan afhjælpes med lysbehandling.

Du kan læse mere om lysterapi til træthed efter kræft og kræftbehandling nedenfor.