Henvisning af patienter til Rådgivnings-MDT

Beskrivelse af den eller de senfølger, som der ønskes rådgivning i forhold til.

Ved flere problemstillinger bedes patientens prioritering af problemerne oplyst.

Derudover bedes følgende altid oplyst:

 • Patientens tumorkarakteristika
 • Hidtidige brystkræft behandlingsforløb
 • Aktuelle medicinske behandling
 • Alle aktuelle senfølger
 • Hidtidige tiltag i forhold til de problemer der søges rådgivning om, herunder forsøgt medicinsk eller anden behandling
 • Komorbiditet

Ved problemstillinger, hvor der efterspørges rådgivning i forhold til kirurgisk intervention oplyses:

 • Højde
 • Vægt
 • BMI
 • Rygerstatus

Hvis relevant må henvisningen gerne ledsages af et klinisk foto.

Ved lymfødem problemer skal der oplyses om følgende:

 • Omfangsmål på armen (måling henholdsvis 15 cm over og 10 cm under olecranon med mål for raske side til sammenligning)
 • Om patienten har været forsøgt behandlet med fysioterapi, og hvis ja da med hvilken effekt
 • Om der er pitting ødemer
 • Hvor længe ødemet har været til stede

Angiv patientens telefonnummer og e-mailadresse, hvis vi må kontakte vedkommende ved behov for supplerende oplysninger.