Senfølgeklinik

Formålet med den nationale Senfølgeklinik er:

  1. At opsamle viden om behandling af senfølger til brystkræft behandling, og gøre denne viden tilgængelig for personalet på de afdelinger der varetager behandling og opfølgning af patienter med brystkræft.
  2. At vejlede om behandling af specifikke senfølger hos patienter henvist fra egen læge eller behandlende afdelinger.
  3. At foreslå henvisning af patienter med specifikke senfølger til et eksisterende behandlingstilbud eller deltagelse i relevante kliniske forsøg.

Senfølge-MDT’en er organisatorisk placeret på Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital, og den daglige drift varetages af speciallæger fra Kræftafdelingen.

Derudover er der tilknyttet en række specialister fra andre fagområder, og vi arbejder på at udvide ekspertpanelet.

Senfølgeklinikkens arbejde er centreret omkring en Senfølge-MDT-konference, der afholdes en gang om måneden, eller oftere ved behov.

Konferencen vil blive afholdt som en videokonference, så fagpersoner tilknyttet den nationale senfølgeklinik-MDT kan deltage sammen med personale fra de henvisende afdelinger.

Til denne Senfølge-MDT kan henvises patienter fra hele landet, der tidligere har gennemgået behandling for brystkræft, og som har senfølger hertil. 

Hvis man ønsker at henvise en patient til vurdering på vores Senfølge-MDT kan man kontakte DCCL sekretær Bente Bergheim Rodt på følgende mailadresse: auh.brystkraeftsenfoelger-dccl@rm.dk

Henvisning kan ske fra behandlende afdeling eller egen læge.