Rådgivningsenhed for brystkræftsenfølger

Formålet med rådgivningsenheden er:

  1. At opsamle viden om behandling af senfølger til brystkræft behandling, og gøre denne viden tilgængelig for personalet på de afdelinger der varetager behandling og opfølgning af patienter med brystkræft.
  2. At vejlede om behandling af specifikke senfølger hos patienter henvist fra egen læge eller behandlende afdelinger.
  3. At foreslå henvisning af patienter med specifikke senfølger til et eksisterende behandlingstilbud eller deltagelse i relevante kliniske forsøg.

Rådgivningsenhedens funktion varetages primært i gennem videobaserede multidiciplinerede senfølgekonferencer.
Rådgivnings-MDT’en er organisatorisk placeret på Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital, og den daglige drift varetages af speciallæger fra Kræftafdelingen.
Derudover er der tilknyttet en række specialister fra andre fagområder, og vi arbejder på at udvide ekspertpanelet.

Rådgivningsenhedens arbejde er centreret omkring en Rådgivnings-MDT-konference, der afholdes en gang om måneden, eller oftere ved behov.

Konferencen vil blive afholdt som en videokonference, så fagpersoner tilknyttet den nationale Rådgivnings-MDT kan deltage sammen med personale fra de henvisende afdelinger.

Til denne Rådgivnings-MDT kan henvises patienter fra hele landet, der tidligere har gennemgået behandling for brystkræft, og som har senfølger hertil. 

Hvis man ønsker at henvise en patient til vurdering på vores Rådgivnings-MDT kan man kontakte DCCL sekretær Bente Bergheim Rodt på følgende mailadresse: auh.brystkraeftsenfoelger-dccl@rm.dk

Henvisning kan ske fra behandlende afdeling eller egen læge.