DCCL-PRO

Et højpolitisk fokus på senfølger og patienternes behov for hjælp til håndteringen af senfølgeproblematikkerne har dannet baggrund for forskningsprojektet DCCL-PRO. Med DCCL-PRO bliver det muligt at indsamle systematisk viden (PRO-data) om symptomer og senfølger under og efter behandling for brystkræft. Denne viden vil dels bidrage til forskning i brystkræftsenfølger med fokus på forebyggelse og behandling, dels bidrage med konkret viden, der understøtter den individuelle patientkonsultation.

1: Introduktion til forskningsprojektet, DCCL-PRO

2: Forskning i senfølger efter brystkræft

3: Formålet med appen DCCL Senfølger

4: DCCL Senfølger’s bidrag til national forskning