Kick-off møde før implementering af brugen af DCCL-PRO App og DCCL-Kliniker App den 2. november 2021.

Der er nu udviklet såvel en patient-app til indsamling af PRO-data som en kliniker-app med adgang til de indberettede PRO-data og gennem hvilke kobling mellem patientforløb og spørgeskemaer administreres. Systemet har været afprøvet i Region Midt og Region Nord, og vi er nu klar til at rulle implementeringen ud over hele landet.

2. november 2021 kl. 10.00-16.30
Hotel Guest Apart
Tueager 5, 8200 Aarhus N

Program

09.30-10.00 Ankomst og formiddagskaffe
10.00-10.10 Velkomst og gennemgang af dagens program Peer Christiansen
10.10-10.30 Fysiske senfølger Peer Christiansen
10.30-11.00 Bio-psyko-sociale senfølger Bobby Zachariae
11.00-11.30 PRO-data Hanne Melgaard Nielsen/

Birgitte Offersen

12.00-12.45 Frokost
12.45-13.20 DCCL-PRO App (inkl. patientinformation og samtykke) Michael T. Jensen/

Pernille Bech

13.20-13.50 DCCL-Kliniker App Simon Lauritsen/

Anders Bonde

13.50-14.10 Patientens oplevelse af brugen af app-en Patient
14.10-14.25 Klinikerens erfaringer med brugen af kliniker app-en Hanne Melgaard/

Birgitte Offersen

14.25-14.45 Status for Region Midt og Nord Birgitte Offersen/

Peer Christiansen

14.45-15.15 Kaffe
15.15-15.40 DCCL-Senfølge-MDT Anders Bonde
15.40-15.55 DCCL-Hjemmesiden Anders Bonde/

Bente Rodt

15.55-16.30 Introduktionsmøder lokalt – forslag til organisering Pernille Bech/Niels Kroman

 

For yderligere information kontakt Bente Bergheim Rodt. Tlf 23709584. mail:auh.brystkraeftsenfoelger-dccl@rm.dk