“DCCL Kick-Off møde”: Den videre nationale implementering af appen, DCCL Senfølger?

Tidspunkt: 2. november 2021 kl. 10.00-16.30
Mødested: Hotel Guest Apart, Tueager 5, 8200 Aarhus N

DCCL har nu udviklet såvel en applikation til indsamling af selvrapporteret patientdata (PRO-data), DCCL Senfølger, samt en applikation med adgang for klinikere til de indberettede PRO-data, hvor styringen af patientforløb og administration af relevante spørgeskemaer foretages. Projektet DCCL-PRO og de tilhørende applikationer har været afprøvet i Region Midt og Region Nord siden marts 2021, og vi ønsker nu at introducere vores kolleger, så den videre nationale implementering kan foretages.

DCCL afholdte således et “Kick-Off møde” d. 2. november 2021, der havde til formål at introducere DCCL-PRO forud for den videre nationale implementering af appen, DCCL Senfølger. Der var 32 tilmeldte til mødet inkl. DCCL-styregruppen, hvormed de fleste afdelinger i landet, der behandler brystkræftpatienter, var repræsenteret. Dagens program indeholdt oplæg om fysiske og bio-psykiske-sociale senfølger, PRO-data, præsentation af de to applikationer til patienter (DCCL Senfølger) og til klinikere (DCCL Kliniker), forventninger til brugen af applikationerne fra både et patient- og kliniker perspektiv, den Nationale Rådsgivningsenhed (MDT-konference) samt DCCL’s hjemmeside. Endeligt blev muligheder og barrierer for den videre nationale implementering drøftet.

Nedenfor ses både dagens program og videooptagelse af oplægsholderne.

Velkomst og gennemgang af dagens program v/Peer Christiansen

Fysiske senfølger v/Peer Christiansen

BioPsykoSociale senfølger v/Bobby Zachariae

DCCL PRO app v/ Eskild Mads Eskildsen

DCCL PRO app del 2 v/Pernille Bech

DCCL Kliniker-app del 1 v/Simon Lauritsen

Patientperspektivet v/Marianne Nord Hansen

DCCL Senfølge-MDT v/Anders Bonde Jensen

Klinikkens erfaring med DCCL v/Hanne Melgaard Nielsen

PRO-data del 1 v/Hanne Melgaard Nielsen

PRO-data del 2 v/Birgitte Vrou Offersen

Hjemmesiden v/Anders Bonde Jensen