Langtidsopfølgning med henblik på fysiske senfølger og det kosmetiske resultat hos patienter, der har gennemgået brystbevarende operation

Christina D. Lyngholm, Peer Christiansen, Tine M. Damsgaard & Jens Overgaard
Kontaktperson: Peer Christiansen, peerchri@rm.dk

Baggrund

Dansk Breast Cancer Cooperative Group (DBCG) introducerede brystbevarende behandling (BCT) som en standardbehandling i 1990. Formålet med denne undersøgelse var at undersøge sen morbiditet, kosmetisk resultat og kropsbillede efter BCT og at undersøge, om resultaterne var afhængige af patient- og tumorkarakteristika og til forskelle i den givne behandling.

Materialer og metoder

I alt 214 patienter behandlet med BCT ved AUH fra 1989 – 2002 deltog efter invitation i et langtids-opfølgningsbesøg inkluderende interview, klinisk undersøgelse, fotografering af brystområdet og udfyldelse af et spørgeskema om kropsbillede.

Resultater

Median opfølgningstid var 12 år (interval 7 – 20). Moderat til svær fibrose blev fundet hos 23% af patienterne og var associeret til kemoterapi [OR 2.6, CI (1.1; 5.9)], stor bryststørrelse [OR 3,2, CI (1,6; 6,4)] og rygning [OR 2,4, CI (1,1; 4,9)]. Patienter med et af klinikere tilfredsstillende kosmetisk resultat karakteriseredes ved små tumorer [3,2, CI (1,5; 6,8)] og små til mellemstore bryster [OR 2.0, CI (1.1; 3.5)]. Halvtreds procent af patienterne fik af klinikerne scoren godt eller fremragende, sammenlignet med 88%, når scoren blev vurderet af patienten selv. Patienter, der var tilfredse med deres kosmetiske resultat, var yngre [< 50 år OR 3.2, CI (1.1; 8.6)] og uden postoperative komplikationer [OR 3.3, CI (1.2; 9.2)]. Med hensyn til kropsbillede følte 15% sig mindre feminine, 25% følte sig mindre seksuelt attraktive, og 28% af patienterne havde ændret deres tøjvaner som et resultat af sygdommen eller behandlingen.

Konklusion

Patienter, der har gennemgået konventionel brystbevarende behandling uden onkoplastik er generelt tilfredse med det kosmetiske resultat, mens kun halvdelen vurderes at have et godt eller fremragende kosmetisk resultat, når det er klinikeren, der vurderer. Det generelle kropsbillede er kun forværret i beskedent omfang efter BCS. Forekomsten af fibrose på danske patienter er sammenlignelig med udenlandske opgørelser.

Reference

Lyngholm CD, Christiansen PM, Damsgaard TM, Overgaard J. Long-term follow-up of late morbidity, cosmetic outcome and body image after breast conserving therapy. A study from the Danish Breast Cancer Cooperative Group (DBCG). DOI: 10.3109/0284186X.2012.744469