Skulder- og arm morbiditet efter aksilstatuering med sentinel node biopsi eller aksilrømning – Et DBCG-studium

Anders Husted Madsen, Karen Haugaard, Jan Sørensen, Susanne Bokmand, Esbern Friis, Helle Holtveg, Jens Peter Garne, John Hørby, Peer Christiansen
Kontaktperson: Peer Christiansen, peerchri@rm.dk

Baggrund

Sentinel lymfeknudebiopsi (SN) blev implementeret i behandlingen af ​​tidlig brystkræft med det formål at reducere skulder- og armgener. Dette til trods er der kun relativt få prospektive studier, hvor problemstillingen er blevet undersøgt ikke bare på baggrund af subjektive spørgeskemabesvarelser, men også med en objektiv klinisk vurdering. Formålet med det aktuelle studium var gennem en undersøgelse, der omfattede både en subjektiv og en objektiv evaluering, at beskrive i hvilket omfang sentinel node biopsi udført i forbindelse med operation for brystkræft fører til færre skulder- og armgener end aksilrømning (ALND). 

Materiale og metode

I en prospektiv undersøgelse blev 395 patienter med tidlig brystkræft og tumorer mindre end 4 cm inkluderet. Patienterne blev rekrutteret fra syv danske brystkirurgiske enheder. Ved 5 af disse afdelinger udførtes rutinemæssigt SN hos kliniske lymfeknudenegative (LNneg) patienter. Patienter fra de 2 øvrige enheder, hvor alle patienter fik udført aksilrømning, udgjorde sammenligningsgrundlaget. Både subjektiv og objektiv evaluering udførtes før operation og 6 og 18 måneder efter.

Resultater

Ved sammenligning af LNneg patienter, der havde fået udført sentinel lymfeknude-biopsi, med node-negative patienter, der havde fået udført ALND (level I og II), fandtes en signifikant øgning i armvolumen efter ALND. Kun mindre, men signifikante forskelle i skuldermobilitet blev observeret ved sammenligning af de to grupper af node-negative patienter. Derimod var der markante og signifikante forskelle med hensyn til sensibilitet i det opererede område og ud på medialsiden af overarmen. Sammenligning af morbiditeten hos LNpos patienter, der havde gennemgået en et-trins aksillær dissektion med patienter, der havde været igennem en to-trins procedure (sentinel lymfeknude-biopsi efterfulgt af forsinket aksillær dissektion) afslørede ingen forskel i objektiv eller subjektiv armmorbiditet.

Konklusion

Node-negative patienter, der opereres med SN-biopsi, har mindre armmorbiditet sammenlignet med LNneg patienter, der opereres med aksillær lymfeknude-dissektion. LNpos patienter, der får udført ALND i en senere seance, har ikke mærkbar forskel i objektiv eller subjektiv morbiditet.

Referencer

Madsen AH, Haugaard K, Sørensen J, et al. Arm morbidity following sentinel lymph node biopsy or axillary lymph node dissection: a study from the Danish Breast Cancer Cooperative Group. Breast 2008; 17: 138-47. doi: 10.1016/j.breast.2007.08.006