Kognitive vanskeligheder efter behandling for brystkræft

Ali Amidi, Søren Christensen, Mimi Mehlsen, Anders Bonde Jensen, Anders D. Pedersen, Robert Zachariae
Kontaktperson: Ali Amidi, ali@psy.au.dk, Bobby (Robert) Zachariae, bzach@rm.dk

Formål

Mange kvinder behandlet for brystkræft er bekymrede for ”kemohjerne”, dvs. negative bivirkninger og senfølger efter systemisk behandling i form vanskeligheder med hukommelse og koncentration. Formålet med nærværende undersøgelse var at afdække eventuelle langsigtede effekter af adjuverende systemisk behandling på selvrapporteret kognitiv funktion i en landsdækkende kohorte af kvinder behandlet for brystkræft 7-9 år efter primær behandling.

Metoder

Deltagerne blev rekrutteret fra en landsdækkende kohorte af danske kvinder behandlet for primær lokoregional brystkræft. Subjektive kognitive vanskeligheder blev vurderet med spørgeskemaet Cognitive Failures Questionnaire (CFQ). Kvinder allokeret til systemisk behandling i henhold til nationale kliniske standardprotokoller blev sammenlignet med kvinder, der ikke havde modtaget systemisk behandling.

Resultater

I alt 1889 sygdomsfri kvinder var tilgængelige for analyse. Der blev ikke fundet nogen forskelle i selvrapporterede kognitive vanskeligheder på tværs af de standardiserede behandlingsprotokoller, når analyserne blev stratificeret efter menopausestatus og justeret for mulige sociodemografiske og behandlingsrelaterede confounders. Prævalensen af ​​signifikante kognitive vanskeligheder i en undergruppe af kvinder i aldersgruppen 65-74 år var ca. 7%.

Konklusioner

Der blev ikke fundet forskelle i selvrapporterede kognitive vanskeligheder 7-9 år efter den primære behandling mellem kvinder, der havde modtaget og de der ikke havde modtaget systemisk behandling. Endvidere adskilte den observerede andel af kvinder behandlet for brystkræft med klinisk signifikante kognitive vanskeligheder sig ikke fra, hvad man kunne forvente ud fra normative data. Resultaterne tyder ikke på langvarig subjektiv kognitiv svækkelse blandt kvinder behandlet for brystkræft. Resultaterne skal endvidere ses i forlængelse af et tidligere mindre studie, der ikke fandt ændringer i neuropsykologisk vurderet kognitiv funktion blandt 35 kvinder undersøgt under og efter kemoterapi og sammenlignet med raske kontrolpersoner og patienter behandlet for hjerteinfarkt (se Mehlsen et al. 2009 nedenfor). Disse fund står dog i delvis modsætning til internationale studier, der har fundet øget forekomst af kognitive vanskeligheder i denne patientgruppe. 

Referencer

Amidi A, Christensen S, Mehlsen M, Jensen AB, Pedersen AD, Zachariae R. Long-term subjective cognitive functioning following adjuvant systemic treatment: 7-9 years follow-up of a nationwide cohort of women treated for primary breast cancer. British Journal of Cancer. 2015; 113(5): 794-801. DOI: https://doi.org/10.1038/bjc.2015.243

Mehlsen MY, Pedersen AD, Jensen AB, Zachariae R. No indications of cognitive side-effects in a prospective study of breast cancer patients receiving adjuvant chemotherapy. Psychooncology. 2009. 18: 248-257. DOI: https://doi.org/10.1002/pon.1398