Frygt for tilbagefald af kræft blandt kvinder behandlet for brystkræft

Belinda Thewes, Robert Zachariae, Søren Christensen, Tine Nielsen, Phyllis Butow
Kontaktperson: Bobby Zachariae, bzach@rm.dk

Formål

Frygt for tilbagefald af kræft (FTK) er udbredt blandt personer behandlet for kræft, og kvinder behandlet for brystkræft er særligt sårbare. Aktuelt  findes der kun få velvaliderede korte instrumenter til måling af FTK og ingen specifikke for brystkræft. I dette projekt udvikledes et nyt instrument (Concerns About Recurrence of Cancer: CARQ) til vurdering af FTK blandt kvinder behandlet for brystkræft som derefter blev afprøvet i hhv. en australsk og en dansk befolkningsbaseret stikprøve af kvinder behandlet for brystkræft.

Metode

Skalaens reliabilitet og validitet blev undersøgt med tilgange fra klassisk test-teori (KTT). Model fit statistics, item bias (Differential Item Functioning) og local dependency blev undersøgt med item-response-theory (IRT) metoder. En tre-item (CARQ-3), en fire-item (CARQ-4)og en fem-item version (CARQ-5) blev undersøgt.

Resultater

I alt 218 australske kvinder i alderen 28-45 år diagnosticeret med stadium 0-2 brystkræft og 2001 danske kvinder i alderen 26-70 år diagnosticeret med stadium 1-3 brystkræft udfyldte CARQ. På baggrund af såvel KTT og IRT-baserede analyser fungerede CARQ-4 bedst. Reliabilitet og validitet var tilfredsstillende for CARQ-4 i såvel den australske som den danske stikprøve.

Konklusion

CARQ-4 er i øjeblikket en af ​​de mest grundigt testede korte skalaer af FTK. Tilgængeligheden af ​​validerede korte instrumenter til vurdering tag af FCR vil bidrage til at fremme forskning og screening af FCR blandt personer behandlet for kræft

Reference

Thewes B, Zachariae R, Christensen S, Nielsen T, Butow P. The Concerns About Recurrence Questionnaire: Validation of a brief measure of Fear of Cancer Recurrence Amongst Danish and Australian Breast Cancer Survivors. Journal of cancer survivorship, 2015, 9(11): 68-79. DOI: https://doi.org/10.1007/s11764-014-0383-1