Fedttransplantation efter brystbevarende operation: Radiologiske forandringer og patientrapporteret resultat

Alexander Andersen Juhl, Søren Redsted & Tine M. Damsgaard
Kontaktperson: Alexander Andersen Juhl. alexander@oncology.dk

Baggrund

Det er tidligere beskrevet at autolog fedttransplantation (AFG) til brystet forårsager mammaradiologiske forandringer. Imidlertid er disse forandringer primært blevet undersøgt efter brystforstørrende operationer, mens de radiologiske forandringer hos patienter der modtog AFG efter brystbevarende kirurgi (BCS) kun er sparsomt undersøgt.

Metoder

Alle kvinder, der var planlagt til at modtage AFG for at rekonstruere BCS-defekter på Aarhus Universitetshospital mellem 2014 og 2015 kunne inkluderes. Før og efter AFG-proceduren fik patienterne foretaget mammaradiologisk undersøgelse og udfyldte spørgeskemaer vedrørende body-image, æstetisk tilfredshed med brystet, arvævskvalitet og frygt for tilbagefald af brystkræft. Herudover vurderede en observatør brystets udseende og arvævets kvalitet.

Resultater

Af 49 mulige patienter blev 42 inkluderet. Deltagerne modtog 1-3 AFG-procedurer med et gennemsnitligt total transplanteret volumen på 135 ± 74 ml. Post-AFG mammaradiologisk undersøgelse blev udført 9 ± 5 (interval 2-25) måneder efter den endelige AFG-procedure. Ved sammenligning af de mammaradiologiske undersøgelser før og efter AFG, blev det vurderet at 21% havde udviklet forkalkninger, 85% havde udviklet oliecyster og 3% havde udviklet øget arvævsdannelse. Fem patienter havde mammaradiologiske forandringer, der krævede biopsi eller yderligere radiologisk vurdering. Der blev observeret betydelige forbedringer i brystets æstetiske udseende, body-image og arvævskvalitet. Ingen større kirurgiske komplikationer observeredes. Mindre kirurgiske komplikationer blev observeret hos 3% af patienterne.

Konklusion

Brug af AFG til at rekonstruere BCS-defekter skaber betydelige mammaradiologiske forandringer. Selvom patienterne oplever forbedringer i body-image, brystets æstetiske udseende og arrets kvalitet, kræver de mammaradiologiske forandringer yderligere studier med lang tids follow-up.

Referencer

Juhl, Alexander Andersen, Søren Redsted, and T. Engberg Damsgaard. “Autologous fat grafting after breast conserving surgery: breast imaging changes and patient-reported outcome.” Journal of Plastic, Reconstructive & Aesthetic Surgery 71.11 (2018): 1570-1576.