Effekten af ”expressive writing intervention” (EWI) på psykiske og fysiske symptomer blandt kvinder behandlet for brystkræft

Mikael Jensen-Johansen, Søren Christensen, Heiddis Valdimarsdottir, Sandra Zakowski, Anders Bonde Jensen, Dana Bovbjerg, Mia O’Toole, Robert Zachariae
Kontaktperson: Bobby Zachariae, bzach@rm.dk

Formål

Forskning har fundet, at kræftpatienter, der anvender ekspressiv emotionel mestring oplever færre negativer psykiske symptomer end kræftpatienter, der er mindre følelsesmæssigt ekspressive. Såkaldt ”expressive writing intervention” (EWI) har tidligere vist sig at være forbundet med efterfølgende færre psykiske og fysiske symptomer og lavere forbrug af sundhedsydelser blandt raske undersøgelsesdeltagere og kliniske grupper. Formålet var på denne baggrund at  undersøge effekten af EWI på kræftrelaterede psykiske og fysiske symptomer blandt kvinder behandlet for brystkræft.

Metode

I en landsdækkende randomiseret, kontrolleret undersøgelse blev 507 danske kvinder, der for nylig havde afsluttet deres behandling for brystkræft, fordelt ved lodtrækning til tre 20-minutters hjemmebaserede skriveøvelser med en uges mellemrum. Skriveøvelserne fokuserede på enten a) deltagernes tanker og følelsesmæssige reaktioner i forbindelse med en traumatisk begivenhed efter eget valg (deres kræftsygdom eller andet tema) (EWI-gruppen) eller b) ikke-følelsesmæssige emner (aktiv kontrolgruppe). Kræftrelaterede psykiske reaktioner [Impact of Event Scale (IES)], depressive symptomer (Beck Depression Inventory), negative (37-item Profile of Moods State) og positive emotioner (Passive Positive Mood Scale) samt selv-rapporterede fysiske symptomer og antal kontakter med praktiserende læge blev målt ved baseline og 3 og 9 måneder efter interventionen.

Resultater

Signifikante (p<0,01) gruppeforskelle i emotioner fra før til umiddelbart efter hver session indikerede at skriveøvelsen fungerede efter hensigten. Mens statistisk signifikante reduktioner i psykiske og fysiske symptomer fra før til efter interventionen blev fundet i begge grupper (p<0,05), blev der ikke fundet nogen tid × gruppe-effekter. Eksplorative moderations-analyser pegede bl.a. på færre depressive symptomer, flere positive emotioner, og færre telefoniske kontakter med praktiserende læge blandt kvinder, som skrev om deres kræftsygdom end kvinder der havde valgt et andet tema. 

Konklusion

I overensstemmelse med flertallet af tidligere resultater med kræftpatienter blev der ikke fundet nogen overordnede effekter af EWI blandt kvinder behandlet for brystkræft. Disse fund bekræftes af et systematisk review med metaanalyse af EWI blandt kræftpatienter (Zachariae & O’Toole, 2015). De eksplorative moderationsanalyser peger dog på individuelle forskelle, som bør undersøges nærmere. 

Referencer

Jensen-Johansen MB, Christensen S, Valdimarsdottir H, Zakowski S, Jensen AB, Bovbjerg DH, Zach-ariae R. Effects of an expressive writing intervention on cancer-related distress in Danish breast cancer survivors – results from a nationwide randomized trial. Psychooncology. 2013; 22: 1492-1500. DOI: https://doi.org/10.1002/pon.3193

Jensen-Johansen MB, O’Toole MS, Christensen S, Valdimarsdottir H, Zakowski S, Bovbjerg DH, Jensen AB, Zachariae R. Expressive writing and self-reported physical health outcomes – results from a nationwide controlled trial with breast cancer patients. PLOS ONE, 2018 Feb 23;13(2):e0192729. DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0192729

Zachariae R, O’Toole MS. The effect of expressive writing intervention on psychological and physi-cal health outcomes in cancer patients – a systematic review and meta-analysis. Psychooncology, 2015, 24(11): 1349-1359. DOI: https://doi.org/10.1002/pon.3802