Smerter i det opererede område

Kort beskrivelse

Efter operation for brystkræft kan der, uanset hvilken type operation, der har været tale om, opstå smerter, som desværre kan vare ved som kroniske smerter i det opererede område og ud i armhule og eventuelt i overarmen. Hos nogle er smerten udøst af beskadigelse af følenerver i regionen og vil i disse tilfælde opleves som brændende, jagende eller snurrende. Smerterne er ofte ledsaget af stivhed omkring skulder og armhule og nedsat bevægelighed.

Hyppighed

Kroniske smerter optræder hos 25-60%, afhængig af, hvilken operation, der er udført. Generne vil hos mange aftage med tiden, men der er også en risiko for, at smerterne vedvarer. Patienter, der har gennemgået operation med bortoperation af bryst og lymfeknuderømning, er hårdest ramt, og knapt en tredjedel vil fortsat være generet 5 år efter operationen.

Årsag

Der er en klar sammenhæng mellem operation i armhulen og risikoen for, at der opstår kroniske smerter, og patienter, der kan nøjes med skildvagtslymfeknude biopsi får i betydeligt mindre omfang kroniske smerter. Det hænger sammen med, at risikoen for at beskadige nerver bliver større i takt med at omfanget af operationen øges. Har man i forvejen kroniske smerter er der større risiko for kroniske smerter efter operation for brystkræft. Kemoterapi og antihormon-behandling har ikke betydning. Yngre patienter er i højere grad udsat for denne senfølge.

Hvor belastende opleves det?

De fleste, der er ramt af kroniske smerter, har kun lette gener. Kun ca. hver tredje vil have moderate eller svære smerter.

Behandling og “gode råd”

Der lægges vægt på, at der gives en god forebyggende smertebehandling omkring operationen, da de patienter, der i særlig grad er smertepåvirkede lige efter operationen, er mere udsatte for at få kroniske smerter.

En kronisk smertetilstand behandles først og fremmest med smertestillende medicin, og ofte tages medicin med speciel virkning over for nervebetingede smerter i anvendelse. Øvelser og optræning af skulder og arm bedrer tilstanden. I nogle tilfælde kan nerveblokade anvendes, og i udvalgte tilfælde kan fedttransplantation, hvor der indsprøjtes fedt i det opererede område, gennemføres. Denne behandling benyttes oftest hos patienter, der har fået bortopereret brystet.

Udsigt

Kroniske smerter efter behandling af brystkræft kan stå på i en længere periode, og hos nogle blive permanente. De fleste vil dog opleve en gradvis forbedring med tiden.