Påvirket seksualliv

Seksuelle problemer

Behandling med kemoterapi og anti-hormonelle midler som tamoxifen og letrozol kan påvirke ens seksualliv. Man kan blandt andet opleve problemer i form af tørre slimhinder, smerter ved samleje, udflåd og nedsat lyst (libido).

Hyppighed

Omkring halvdelen af alle kvinder, der er behandlet for brystkræft, oplever en negativ påvirkning af deres seksualliv. Dette er uanset alder. Der synes at være flere gener, hvis man er behandlet med både kemoterapi og efterfølgende anti-hormonel behandling.

Årsag

Årsagen til den negative påvirkning af ens seksualliv, er dels den reduktion i østrogenindholdet i kroppen, som behandlingen medfører. For kvinder, som kommer i overgangsalder som følge af kræftbehandlingen, er denne ændring særlig stor.

En anden årsag til den negative påvirkning kan hos nogle kvinder skyldes, at man også er generet af søvnforstyrrelser eller nedsat stemningsleje. To ting, der også påvirker ens seksualliv negativt.

Hvor belastende opleves det?

Generne kan variere meget. For nogle er der tale om beskedne gener i form af tendens til tørre slimhinder, der kan afhjælpes med glidecreme eller lignende. For andre er der tale om, at deres seksualliv helt er ophørt enten på grund af smerter ved samleje eller fordi deres lystfølelse er forsvundet.

Noget, der selvfølgelig er meget belastende, og som nogle gange yderligere forværres af, at det er gener, som det kan være vanskeligt at få talt om med de behandlende læger og sygeplejersker.

Behandling og “gode råd”

Hvis generne primært skyldes tørre slimhinder i skeden, kan behandling med forskellige former for glidecreme nogle gange afhjælpe eller i hvert fald mindske problemet. I sværere tilfælde kan man anvende lokalbehandling med østrogen vagitorier, som i mange tilfælde er en effektiv behandling. Det er i flere undersøgelser vist, at en sådan behandling ikke øger risikoen for tilbagefald.

Endelig kan det i nogle tilfælde være en hjælp at få talt om problemerne med en professionel. Enten alene eller sammen med sin partner. Enkelte steder i landet er der sexologiske klinikker, man kan blive henvist til.

Udsigt

En del tyder på, at når problemet først er opstået, forsvinder det ikke af sig selv.

I nogle tilfælde bliver det bedre, når man ophører med den anti-hormonelle behandling.

Hvis problemerne udelukkende skyldes tørre slimhinder, kan de ofte mindskes med behandling.