Om søvnforstyrrelser

Mange nuværende og tidligere kræftpatienter oplever længerevarende søvnforstyrrelser, dvs.  vanskeligheder ved at falde i søvn, ufrivillige opvågninger om natten, og/eller for tidlig opvågning om morgenen, hvor disse søvnforstyrrelser opleves som belastende og påvirker evnen til at fungere i dagtimerne. Sammenlignet med almenbefolkningen oplever 2-3 gange så mange nuværende og tidligere kræftpatienter sådanne søvnproblemer.

Søvnen er vigtig for vores livskvalitet og vedvarende søvnforstyrrelser kan forstærke flere af de symptomer og senfølger, som mange personer behandlet for kræft oplever, f.eks. træthed, smerter, angst, depression og vanskeligheder med hukommelse og koncentration. 

Forskningen peger på, at søvnforstyrrelser ofte udløses af stress som følge af udfordrende begivenheder og livsomstændigheder, eksempelvis kræftdiagnose og kræftbehandling. Mens de fleste vil opleve, at deres søvnproblem forsvinder, når den udløsende omstændighed er håndteret eller afsluttet, vil nogle mennesker opleve, at deres søvnproblem fortsætter. Dette skyldes ofte, at disse mennesker reagerer med uhensigtsmæssige tanker og adfærd, som modvirker søvn. Det kan f.eks. være stressende tanker om søvnproblemet og at tage en lur flere gange om dagen. 

Den mest almindelige behandling for søvnproblemer er fortsat sovemedicin. Mens der ikke er noget i vejen for kortvarig brug i akutte situationer, frarådes langtidsbrug af sovemedicin pga. bivirkninger og risiko for at udvikle tolerance og afhængighed. 

Internationalt er såkaldt kognitiv adfærdsterapi for søvnproblemer den anbefalede behandling for søvnproblemer som de ovenfor beskrevne. Denne behandling består af en række behandlingselementer komponenter, som skal hjælpe personen med at ændre på livsstilfaktorer, adfærd og tanker, som bidrager til at fastholde søvnproblemet, og fremme forhold, som understøtter en god søvn.  Adskillige års forskning har vist, at denne behandlingsform er effektiv. Der findes desværre kun få trænede søvnterapeuter, men der arbejdes aktuelt på at udvikle og afprøve internet-leveret behandling.

Du kan læse mere i bogen: Bobby Zachariae, Mimi Mehlsen. Livet efter kræft – Senfølger og andre udfordringer efter afsluttet kræftbehandling. FADLs Forlag, Roskilde 2020. (link) Den er skrevet til fagpersoner, men kan også læses af patienter og pårørende.