Hjertepåvirkning efter HER-2 rettet behandling

Påvirkning af hjertes pumpefunktion kan opstå som led i trastuzumab behandling. Behandling med trastuzumab ved brystkræft forebygger tilbagefald og mindsker dødeligheden af brystkræft, hvorfor det er vigtigt at modtage denne behandling.

Hyppighed

Det er mest almindeligt at få påvist fald i hjertes pumpefunktion mens behandlingen med tratuzumab står på og meget sjældent bagefter. Det hyppigste er et fald i pumpefunktion, der ikke giver symptomer (ses hos ca. 4.4%) og ca. 1% vil have symptomer som følge af nedsat hjertepumpefunktion (åndenød, vand i benene).
I DK bruges ofte HERA kriterierne til vurdering af fald i hjertets pumpefunktion og det indebærer, at ved et fald på absolut 10% fra udgangsværdien eller et fald til under 50% vurderes det som en grund til at holde pause med trastuzumab. Der foretages derefter ny kontrol af hjertepumpefunktionen og hvis det vurderes nødvendigt henvises til en vurdering på en hjertemedicinsk afdeling før man genopstarter behandlingen med trastuzumab.

Årsag

Trastuzumab blokerer HER-2 receptoren, hvilket også sætter gang i andre mekanismer, således at cellerne i hjertet kan blive beskadiget.

Hvor belastende opleves det?

Fald i hjertepumpefunktion sker oftest i behandlingsperioden og sjældent i årene efter. Hvis der opstår fald i hjertets pumpefunktion mens der behandles med trastuzumab, vil der være ekstra kontrol af hjertets pumpefunktion og der vil eventuelt blive henvist til en kardiologisk afdeling til opstart af hjertemedicin.
Da faldet i hjertepumpefunktion oftest er forbigående, er det kun sjældent, at der er behov for kontrol, opfølgning, og hjertemedicin når behandlingen med trastuzumab er afsluttet.

Behandling og “gode råd”

Eventuelt fald i hjertets pumpefunktion sker normalt i behandlingsperioden. Der er gode muligheder for at kontrollere og behandle eventuelle symptomer med hjertemedicin. Man skal kontakte den behandlende afdeling, hvis man får åndenød eller vand i benene, mens man er i behandling med trastuzumab.

Udsigt

Hvis der påvises fald i hjertepumpefunktionen, kan der eventuelt behandles med hjertemedicin og det betyder, at de fleste kan genoptage og færdiggøre deres trastuzumab behandling, uden at få varige skader på hjertet.