Hedestigninger

Hedestigninger er et klassisk symptom på overgangsalder, og har relation til de hormonelle ændringer, der indtræder ved overgangsalderen. En del kvinder, som ikke er kommet i overgangsalderen før de får påvist en brystkræftsygdom, kommer i overgangsalderen som følge af den behandling, de får, enten kemoterapien eller den anti-hormonelle behandling.

Hyppighed

Hyppigheden af generne er beskrevet meget forskelligt i de foreliggende undersøgelser.
Det ses hyppigere ved behandling med tamoxifen sammenlignet med letrozol. Belastende hedestigninger opleves af knapt halvdelen af kvinder, der er behandlet for brystkræft, og generne ses desværre også hos de kvinder, der ikke længere er i anti-hormonel behandling.

Årsag

Hedestigningerne skyldes dels de hormonelle ændringer, som en del kvinder oplever, når de som følge af behandlingen for brystkræft kommer i overgangsalderen, og deres østrogen produktion falder. Dels er det en bivirkning til den anti-hormonelle behandling, som hæmmer effekten af den tilstedeværende østrogen (tamoxifen) eller forhindrer dannelsen af østrogen (letrozol).

Hvor belastende opleves det?

Hedestigninger forekommer i meget varierende omfang, og belastningen kan derfor opleves meget forskelligt. For nogle kvinder er der blot tale om få kortvarige hedestigninger i løbet af dagen, mens det for andre kvinder er talrige hedestigninger ledsaget af svedeture både om dagen og om natten. De natlige hedestigninger kan ofte medføre en dårligere nattesøvn. Netop problemer med søvnen er noget, som en del kvinder oplever efter behandlingen for brystkræft.

Behandling og “gode råd”

Der er i dag ingen veletableret behandling af problemet.
Det er muligt at mindske omfanget af hedestigninger med medicinsk behandling med et stof, der hedder venlaflexin, men der vil også være bivirkninger ved dette middel og hedestigningerne bør derfor have et betydeligt omfang, før det er en god ide at prøve.

Der er flere undersøgelser, som har vist, at forskellige former for psykologisk behandling kan mindske generne væsentligt.
Akupunktur har også været prøvet, men der synes ikke at være nogen overbevisende effekt af denne behandling.

Udsigt

I mange tilfælde vil generne aftage, når man stopper med den anti-hormonelle behandling.
For de kvinder, som kommer i overgangsalderen på grund af den adjuverende kemoterapi, vil generne ofte aftage med tiden, ligesom de gør hos kvinder, der kommer naturligt gennem overgangsalderen.