Hævelse af armen på den opererede side (lymfødem)

Lymfødem kan opstå efter operation og strålebehandling ved brystkræft. Det viser sig som hævelse af armen på den side, hvor der har været brystkræft. Lymfødem kan også opstå i det opererede bryst efter brystbevarende behandling. Typisk kommer symptomerne indenfor 1-2 år efter behandling, men de kan komme senere.

Hyppighed

Risikoen for lymfødem er meget afhængig af, hvilken behandling man har fået. Hvordan der er opereret i armhulen har således stor betydning. Hvis det kun er skildvagtslymfeknuden (sentinel node) der er fjernet ved operationen ses lymfødem kun hos 2-5%. Udføres der større indgreb i armhulen (fjernelse af alle lymfenude) ses lymfødem hos 20-30%. af de opererede. Disse tal dækker over såvel milde som svære tilfælde.

Årsag

Lymfødem skyldes ophobning af væske i vævene som følge af, at lymfebanerne er blevet ødelagt. Normalt vil overskydende væske i vævet blive opsamlet i lymfekarrene og herigennem ledt tilbage til blodkarrene, men ved operation i armhulen vil nogle af disse baner fra armen blive beskadiget, denne skade kan forsværres af strålebehandling.

Hvor belastende opleves det?

Der er stor variation i sværhedsgraden af symptomerne. I de lette tilfælde opleves det alene som en øget tyngde af den pågældende arm og evt. af brystet. I de svære tilfælde, som heldigvis kun rammer få procent, vil armens funktion blive hæmmet i betydelig grad pga. hævelse. Samtidig kan huden blive skrøbelig med øget risiko for sår og infektioner. Lymfødem kan for nogle have stor negativ indflydelse på den almene trivsel og hæmme normalt socialt samvær.

Behandling og “gode råd”

Lymfødem kan ikke helbredes, men gennem en målrettet indsats med fysioterapi, øvelser, bandage-behandling og hudpleje kan tilstanden lindres og yderligere forværring forebygges. I enkelte svære tilfælde kan man nogle gange mindske problemet med en operation.

En meget vigtig del af indsatsen består i øvelser. Aktiveres musklerne i den ramte arm regelmæssigt, understøtter det lymfeafløbet igennem de resterende lymfebaner. Derfor er det, at lave regelmæssige øvelser vigtigt, både for at forebygge lymfødemet og for at mindske generne fra et lymfødem der allerede er opstået

Udsigt

Er der opstået lymfeødem vil det som regel forværres over tid, men gennem målrettet behandling er det ofte muligt at mindske symptomerne og forhindre yderligere udvikling. Det er derfor vigtigt, at der sættes ind så tidligt som muligt.