Føleforstyrrelser i hænder og fødder

Patienter, der er behandlet med den gruppe af kemoterapeutika, der kaldes taxaner, herunder stofferne docetaxel og paclitaxel, kan under behandlingen få bivirkninger i form af føleforstyrrelser i hænder og fødder. Nogle gange opstår generne først efter, at behandlingen med kemoterapi er afsluttet.
Føleforstyrrelser kan opleves som prikken og stikken, en oplevelse af nedsat følesans, og som egentlige smerter. Generne inddrager fingre og tæer, og kan strække sig op på underarmen og underbenet.

Hyppighed

Hyppigheden af generne er beskrevet meget forskelligt i de foreliggende undersøgelser, men over halvdelen af patienter, der behandles med docetaxel eller paclitaxel oplever denne bivirkning. Hos et sted mellem 2 og 33% er der tale om væsentlige gener.
Blandt de kvinder, der udvikler føleforstyrrelser, har over halvdelen stadig gener efter 1 år, og efter 5 år er det cirka en tredjedel, som har gener.

Årsag

Man kender ikke den præcise årsag til generne, men meget tyder på, at der sker en skade på de perifere nervetråde under behandlingen med taxaner (kemoterapien).

Hvor belastende opleves det?

Generne kan variere meget i intensitet fra noget, som man ”bare” bemærker, til noget, der påvirker ens funktionsniveau og medfører et fald i livskvalitet. I svære tilfælde kan det for eksempel medføre problemer med at gå på ujævnt underlag eller give nedsat finmotorik.
Ligesom der kan være konstante smerter i hænder og fødder.

Behandling og “gode råd”

Der er ikke nogen veldokumenteret behandling af disse gener. I flere undersøgelser har man fundet, at forskellige former for medicin kan reducere de smerter, som ofte er del af generne. Der skal som regel behandles i længere tid for at opnå en reduktion af smerterne.
Derudover er der noget, der tyder på, at det at bruge kroppen, gå ture og lignende som stimulerer de nerver, der er blevet beskadiget, kan mindske generne.

Udsigt

Som beskrevet tidligere vil en del patienter opleve, at deres gener svinder spontant i løbet af det første år efter, at man er færdig med kemoterapien. Desværre vil en gruppe også opleve, at generne kan blive kroniske.