Om DCCL-centret

Centret har fokus på identificering, forebyggelse og behandling af brystkræftpatienters senfølger.

Mange patienter overlever brystkræft, men døjer efterfølgende med fysiske og psykiske senfølger, som kræver behandling.

Træthed, søvnforstyrrelser, smerter, frygt for tilbagefald, depression og nedsat bevægelighed i skulder, arm og lymfødem er senfølger, som mange patienter har problemer med.

Centret vil derfor blandt andet udvikle procedurer for, hvordan man tidligt identificerer patienter, der risikerer at udvikle klinisk betydende senfølger samt identificere forebyggende foranstaltninger og behandlingstiltag overfor senfølger til brystkræft.

Centret er et tæt samarbejde med Den Danske Brystkræftgruppe (DBCG).

Centret er placeret på Aarhus Universitetshospital og har professor og overlæge Peer Christiansen som forskningsleder.

5. October 2021

Kick-off møde før implementering af brugen af DCCL-PRO App og DCCL-Kliniker App den 2. november 2021.

Der er nu udviklet en patient-app til indsamling af PRO-data og en kliniker-app med adgang til de indberettede PRO-data og gennem hvilke kobling mellem patientforløb og spørgeskemaer administres.

Læs mere
3. February 2021

Virtuel senfølgeklinik

Vi har nu startet en virtuel senfølgeklinik, som foreløbig samles en gang om måneden.
Her er det muligt for læger, at få rådgivning i relation til problemstillinger omkring senfølger efter brystkræft.

Læs mere